darüşşafakalılar derneği’nden “balyoz planı” açıklaması

5 08 2010


yönetim kurulunun basın açıklaması

kamuoyuna duyurudur

04.08.2010 tarihli star gazetesi’nde helin şahin tarafından hazırlanan “işte camiye bomba planı” başlıklı haberde istihbarat şube müdürü albay kubilay aktaş’tan ele geçirildiği iddia edilen bir belgeye dayanılarak darüşşafakalılar derneği “balyoz planı”na destek verecek dernekler arasında gösterilmiştir.

147 yıllık bir maziye sahip olan darüşşafaka lisesi’nin mezunları tarafından 1908 tarihinde kurulmuş olan darüşşafakalılar derneği’nin amacı tüzüğünün ikinci maddesinde belirtilmiş olup özetle, darüşşafaka’da eğitim görmüş darüşşafakalılar, emekleri ve/veya bağışları ile darüşşafaka’ya destek ve gönül vermiş olanlar arasında iletişim ve dayanışmayı geliştirmek, darüşşafaka’nın bir eğitim kurumu olarak tanınırlığını, prestij ve kurumsal imajını üst düzeye çıkartmak, darüşşafaka’nın tarihsel mirasına sahip çıkmak ve bu mirası ve tarihsel birikimini toplumun yararına açığa çıkartmak, darüşşafakalıların kültürel–sanatsal ve düşünsel birikimlerini geliştirmeleri ve birbirleriyle ve toplumla paylaşabilmelerini sağlamak için uygun bir zemin oluşturmaktır.

darüşşafaka’dan yetişenlerin oluşturduğu; demokrasiye inanan ve her türlü müdahaleci zihniyete karşı kurumsal kültüre sahip derneğimizin adının adı geçen haberde anılması camiamızda büyük üzüntüye neden olmuştur.

derneğimizin ne bugün ne de geçmişte haberde bahsedilen “plan”a destek vermesi veya destek vereceğini beyan etmesi söz konusu değildir.

kamuoyuna duyurulur.

saygılarımızla,

darüşşafakalılar derneği yönetim kurulu

darüşşafakalıyız, gururluyuz… bizde kadının adı var!

2 04 2010


darüşşafakalılar derneği’nde 2006 yılından beri sürdürdüğüm başkanlık dönemim 28 mart 2010 pazar günü yapılan olağan genel kurulumuzla sona ermiş bulunuyor.

görevi, dört yıl denetim kurulu üyeliği, iki yıl da yönetim kurulu genel sekreterliği yapmış bulunan ve birlikte çalışmaktan büyük bir memnuniyet duyduğum kardeşim alper yılmaz’a devretmiş olmanın keyfini yaşıyorum. yeni yönetim kurulunun darüşşafaka için iyi şeyler yapacaklarına eminim. kendilerine darüşşafaka ve darüşşafakalılara darüşşafakalılar derneği aracılığıyla hizmet etme görevlerinde başarılar diliyorum.
Yazının devamını oku »

ahmed mithat efendi

28 12 2009

ahmed midhat efendi’nin ilmi ve resmi hayatı malum ve meşhur olduğu için burada uzun uzadı izahat verilmesine lüzum görülmemiştir.

ancak cemiyet-i tedrisiyye-i islâmiye’nin meşrutiyetin ilanından sonra yeniden teşkilinde idare heyetine seçilerek vefatına kadar dârüşşafaka’dan ayrılmamış hatta mektepte vefat etmiştir. vefat şekli hakkında dairetü’l-maârif’te görülen tafsilat aşağıdaki gibi nakledilir:

“cemiyyet-i tedrisiyye-i islâmiyye’nin öğretim kurulu fahri başkanı sıfatıyla kıymetli zamanlarının bir kısmını dârüşşafaka yetimlerinin talim ve terbiyesinin tamamlanmasına sarf eylemekte ve her hafta bir gecesini bu hayırlı iş için dârüşşafaka’da geçirmekteydi. 16 kanun-i evvel 1328 tarihine rastlayan toplantı gecesi de her zamanki gibi anılan meclise başkanlık ederek mutadı olan meclis aralığı ve latifeciliği ile mecliste bulunanları taltif edip eğlendirdikten sonra herkes yatağına çekilmişti. iki saat kadar bir zaman sonra kendisine bir
fenalık geldiğinden arkadaşlarını uyandırmaya mecbur olmuş ve daima yanında taşıdığı ilacı da almış ise de fenalık gittikçe arttığından derhal doktor çağırılarak gereken tedavi yapılmıştır. düçâr olduğu difteri hastalığının bu son hamlesi yazı hizmeti yarım asrı geçen bu yorulmaz vücudu ebedî ferrâşa mahkum etmişti. tedavilerin tesiri olmadı. tekbirler arasında gece yarısına yirmi dakika kalarak nefeslerini tamamladı. midhat efendi fatih haziresinde medfundur.

kaynak: darüşşafaka: ilk halk mektebi
kitabı darüşşafakalılar derneği’nden temin edebilirsiniz.

oliver müzikali

17 12 2008

oliver1

tarihte bugün * 06 ekim

6 10 2008

dünya çocuk günü

koşuyor altı yaşında bir oğlan,
uçurtması geçiyor ağaçlardan,
siz de böyle koşmuştunuz bir zaman.
çocuklara kıymayın efendiler.
bulutlar adam öldürmesin.[nazım hikmet ran]

dünya çocuk bayramı
çocuk pornosunu önlemek için bir mum da siz yakın

değnekten at

15 06 2008

iki çocuklu bir aile hafta sonunu piknik yaparak geçirmeye karar verirler. piknik yerine vardıklarında anne yemeği hazırlarken, çocuklar babalarıyla birlikte yürüyüşe çıkar.
Yazının devamını oku »

“kalû belâ”dan beri erkekegemen bir dünyada yaşıyoruz!

8 03 2008

muhtemelen ilk toplumsal işbölümü, ilk toplumsal egemenlik biçimini de oluşturdu. insanlığın en eski çağlarında bir anaerkil dönem oldu mu, bilinmez; öyle olduğu savlanır. kadınların asr-ı saadeti (bir yanılsama değilse eğer) çok ama çok uzun zaman önce asar-ı atika müzesinin tozlu kuytuluklarından birine hapsedilmiş demektir. en azından bilinen tarih, erkekegemen bir tarihtir. öyle yaşanmış ve yaşanmakta, öyle anlatılıp aktarılmaktadır. kadını, yalnızca erkdışı tutmanın değil toplumsal yaşamın dışında tutmanın, onu basit bir eklenti düzeyinde konumlandırmanın hemen her yolu denenmekte, dahası bu durum kutsanmaktadır da.
Yazının devamını oku »